facebook google-plus telefon

+48 22 120 13 01

+48 801 02 30 21

Akademia Managera
Akademia Managera

Jest to pakiet szkoleń  skierowany do osób zajmujących stanowiska Kierownicze, mający na celu podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej. Akademia Managera powstała z myślą o Kierownikach zarządzających sprzedażą.

Szkolenia odbywają się raz na kwartał. Akademię rozpoczyna szkolenie z „Rekrutacji i Selekcji” następnie pojawiają się moduły dotyczące „Zarządzania Zespołem”, „Coaching”, „Trening Sprzedażowy”, „Motywacja” oraz inne tematy przygotowywane  w oparciu o bieżące potrzeby Kierowników oraz obserwację Trenerów czy Dyrektorów.

Dzięki „Akademii Managera” widzimy rozwój potencjału Kierowników z którymi współpracujemy, co przekłada się również na wyniki sprzedażowe zarządzanych przez nich Zespołów. 

Kontynuacją Akademii Managera jest ciągła współpraca z Trenerami wewnętrznymi, co  daje możliwość utrwalenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Zakres tematyczny „Akademii Managera”:

  • „Selekcja i Rekrutacja”
  • „ABC Zarządzania Zespołem”
  • „Zarządzanie Zespołem cz.II”
  • „Komunikacja w biznesie”
  • „Organizacja czasu pracy w warunkach zaostrzonej konkurencji”
  • „Coaching a Trening Sprzedażowy”
  • „Zarządzanie Zmianą”
  • „Motywowanie siebie i innych”
  • „Zarządzanie zorientowane na rezultat”
  • „Akademia Managera w Praktyce”
Partnerzy: