facebook google-plus telefon

+48 22 120 13 01

+48 801 02 30 21

Outsourcing sił sprzedaży
Outsourcing sił sprzedaży

Analizując potrzeby Klientów i dostosowując się do ich założeń biznesowych, tworzymy lokalne oraz ogólnopolskie struktury sprzedaży. Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach, opracowujemy optymalne rozwiązania pozwalające na sprawne i efektywne funkcjonowanie działów sprzedaży. Oferujemy kompleksową obsługę wszystkich aktywności, które są niezbędne do prawidłowego działania firmy. Ze względu na różne wymagania naszych Klientów, budowę struktury sprzedażowej zawsze prowadzimy w pełnym porozumieniu ze zleceniodawcą na każdym etapie realizacji projektu. Zakres naszych usług to:

  • Rekrutacja i szkolenie pracowników
  • Opracowanie programów szkoleniowych i coachingów
  • Tworzenie systemów motywacyjnych i premiowych
  • Pomoc przy wyborze odpowiednich lokalizacji pod przyszłe biura i oddziały
  • Negocjowanie umów z partnerami biznesowymi i dostawcami usług
  • Dostęp do wiedzy i doświadczeń rynkowych
  • Gwarantowana pomoc specjalistów bez konieczności zatrudniania ich w firmie
  • Doradztwo w zakresie planowania sprzedaży, podnoszenia jej efektywności oraz optymalizacji związanych z nią kosztów
  • Tworzenie systemów raportowania oraz mechanizmów sprawowania kontroli nad pracą zespołów sprzedażowych
  • W razie potrzeby zapewniamy ochronę prawną
Partnerzy: