facebook google-plus telefon

+48 22 120 13 01

+48 801 02 30 21

Faktoring
Faktoring

Faktoring jest nowoczesną formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich. Dzięki faktoringowi obroty Twojej firmy mogą wzrosnąć bez angażowania własnych środków finansowych. Korzystając z faktoringu, Twoja firma ma dostęp do gotówki przed nadejściem terminu płatności faktur, a ponadto może też uniezależnić się od ryzyka opóźnienia lub braku zapłaty odbiorcy. Korzyści dla Twojej firmy:

  • Szybka zapłata za fakturę terminową i poprawa płynności finansowej firmy,
  • Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wydłużenie odbiorcom terminów płatności,
  • Terminowość regulowania należności przez odbiorców,
  • Zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych,
  • Możliwość uzyskania korzystnych rabatów u dostawców,
  • Redukcja ryzyka,
  • Zmniejszenie kosztów związanych z bieżącą obsługą należności,
  • Wzrost obrotów firmy bez angażowania środków własnych.

 

Partnerzy: