facebook google-plus telefon

+48 22 120 13 01

+48 801 02 30 21

Kredyt hipoteczny
Kredyt hipoteczny
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zarówno kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani udostępniać konsumentowi w każdym czasie, na trwałym nośniku lub w postaci elektronicznej, precyzyjne i zrozumiałe informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny.
Poniżej udostępniamy te informacje.
 
Pobierz "Kartę informacyjną w zakresie umów kredytowych oferowanych konsumentom za pośrednictwem spółki Sales Group Sp. z o.o.".
 
Pobierz formularz reklamacyjny.
 
Pobierz wzór oświadczenia Klienta.
 
Bank Zachodni WBK S.A.: link | link | link | link | link
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.: link | link | link
ING Bank Śląski S.A.: link
Bank Polska Kasa Opieki S.A.: link
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.: link | link | link | link
Alior Bank S.A.: link | link
Partnerzy: