facebook google-plus telefon

+48 22 120 13 01

+48 801 02 30 21

Polisy inwestycyjne
Polisy inwestycyjne

Polisy inwestycyjne to produkty finansowe, które pozwalają dzięki nawet niewielkim regularnym składkom zapewnić finansowanie swojego celu w przyszłości, jakim może być bezpieczna emerytura lub wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego. Produkty te pozwalają na lokowanie środków dając do wyboru po kilkadziesiąt funduszy kapitałowych. Korzyści dla Klientów, którzy chcą zadbać o swoją przyszłość:

  • Możliwość inwestowania w 51 funduszy (krajowe i zagraniczne),
  • Dywersyfikacja ryzyka,
  • Wystarczy 350 zł aby rozpocząć inwestowanie,
  • Ochrona ubezpieczeniowa dająca gwarancję braku postępowania spadkowego,
  • 75% aktywów z polisy jest chronione przed roszczeniami komorniczymi,
  • „Podatek Belki” płacony dopiero przy likwidacji polisy,
  • Brak opłat za transfery i zmiany alokacji składki.

 

Partnerzy: