facebook google-plus telefon

+48 22 120 13 01

+48 801 02 30 21

Współpraca
Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Jesteś Doradcą Finansowym, prowadzisz Biuro Kredytowe lub Biuro Nieruchomości?
Zostań Naszym Partnerem!

Atrakcyjne Warunki współpracy dla:

 • Doradców Finansowych

 • Agentów Ubezpieczeniowych

 • Biur Kredytowych

 • Biur Nieruchomości

 • Pozostałych osób związanych z branżą finansową

Dlaczego warto zostać naszym partnerem:

 • Oferujemy atrakcyjne produkty finansowe (kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne, firmowe, produkty inwestycyjne)

 • Bieżącą opiekę i wsparcie ze strony Sales Group Sp. z o.o.

 • Szkolenia produktowe i sprzedażowe

 • Indywidualne, bardzo korzystne warunki współpracy

 • Wysokie wynagrodzenie i terminowość wypłaty

 • Współpracujesz z wiarygodnym partnerem

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sales Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa (dalej „SG”).

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: obsluga@grupasg.pl lub pisemnie (Powązkowska 15, 01-797 Warszawa). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Paweł Dytry, z którym można się skontaktować poprzez email: obsluga@grupasg.pl lub pisemnie (Powązkowska 15, 01-797 Warszawa). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadnionych interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dane przechowujemy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te zostaną usunięte po zrealizowaniu się tych celów.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w celach obsługi zapytania składanego za pośrednictwem formularza kontaktowego jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi takiego zapytania.

Partnerzy: