II rata odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 30 września 2022 roku

30 września jest ostatnim dniem, w którym firmy zobowiązane do przystąpienia do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinny wpłacić drugą ratę na przeznaczony w tym celu rachunek. Przy naliczaniu raty od stycznia 2022 roku należy uwzględnić przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Ponadto pracodawca miał obowiązek opłacenia 75% wartości odpisów podstawowych na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do końca maja 2022 roku.

Dla kogo ZFŚS

ZFŚS to nic innego jak fundusz socjalny utworzony w danym zakładzie pracy, który ma służyć wsparciu osób najbardziej potrzebujących spośród pracowników danego podmiotu. Środki w ZFŚS są opłacane przez pracodawcę na indywidualny rachunek. Fundusz ten jest tworzony w oparciu o ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Musi zostać on utworzony w instytucjach o charakterze samorządowym oraz budżetowym, jak i określanych przez ustawę przedsiębiorstwach.
Przede wszystkim wymogiem prowadzenia ZFŚS objęte są podmioty zatrudniające od 50 pracowników i więcej. Tego typu przedsiębiorstwa zobowiązane są ustawą do wprowadzenia funduszu socjalnego. Dodatkowo ustawa przewiduje możliwość utworzenia funduszu w przypadku zatrudnienia w ilości od 20 do 49 stanowisk pracy obejmujących pełen etat.

Uwaga!
Dotyczy ilości zatrudnionych pracowników przeliczanej dnia 1 stycznia danego roku i obejmuje ilość w przeliczeniu na pełen etat.

Zmiany w naliczaniu

Od 1 stycznia 2022 roku w porównaniu do roku ubiegłego zmianie podlega sposób naliczania. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2445) odpis obliczany jest w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2019r. Natomiast wysokość tego wynagrodzenia określana jest w obwieszczeniu Prezesa GUS-u.

Wynagrodzenie w gospodarce narodowe

Zgodnie z informacją z GUS-u przeciętne wynagrodzenie miesięczne za 2019 rok wynosiło w pierwszym półroczu 4294,67 zł, a w drugim 4434,58 zł. Kwota ta jest pomniejszona o składki ubezpieczeniowe w tym emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Dla porównania w pierwszym półroczu 2021 roku była to kwota 4944,79 zł, a w drugim 5104,90 zł

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej