Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON dla firmy

W obecnych czasach wiele firm boryka się z problemami kadrowymi w związku z brakiem wykwalifikowanych pracowników na rynku. Każda firma chcąc prosperować prawidłowo i bez zakłóceń musi posiadać określoną liczbę kadry, aby zapewnić płynność funkcjonowania swojej działalności. Nie jest to jednak łatwe. Pomocne może okazać się przygotowanie firmy na zatrudnienie również osób niepełnosprawnych zgodnie z hasłem „Niepełnosprawni sprawni w pracy”. Dlatego też warto wesprzeć swoją firmę dodatkowymi zasobami ludzkimi w postaci osób niepełnosprawnych, a przy tym otrzymać dofinansowanie z PFRON.

PFRON

Wiele osób spotkało się już zapewne z tym skrótem, ale niewiele osób wie co to oznacza. Jest to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i powstał on w celu wsparcia osób niepełnosprawnych w aktywizacji ich życia społecznego, także na płaszczyźnie zawodowej, kończąc na ich zatrudnieniu i wsparciu w rozwijaniu ich dalszych umiejętności.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Pierwszym krokiem jaki powinieneś podjąć jako pracodawca jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na dane stanowisko. Fundusz przewiduje nie tylko dofinansowanie w zakresie wynagrodzenia pracownika, ale również takie dofinansowania jak:

– wyposażenie stanowiska pracy
– przystosowanie stanowiska pracy
– szkolenia
– staże
– zatrudnienie osoby wspomagającej osobę niepełnosprawną
– szkolenie osoby wspomagającej

Wszystkie te dofinansowania dostępne są dzięki istnieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i może z nich skorzystać każdy pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną. W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć odpowiedni wniosek w zależności od celu dofinansowania.

Dofinansowanie wynagrodzenia

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną ma możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzenia takiej osoby. W tym celu zatrudniający musi spełnić określone poniżej kryteria:

– zatrudnić osobę niepełnosprawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
– być w posiadaniu dokumentu świadczącego o statusie danej osoby jako osoby niepełnosprawnej
– wykazać efekt zachęty (np. wiedza o niepełnosprawności danego pracownika przed jego przyjęciem do pracy lub też konieczność dofinansowania bez którego nie powstałoby dodatkowe miejsce pracy)
– terminowe opłacanie wszystkich elementów kosztów płacy (wynagrodzenie pracownika, składki ZUS, podatki)
– wypłata wynagrodzenia pracownika pochodzącego spoza środków publicznych
– wypłacenie wynagrodzenia na rachunek bankowy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub na adres zamieszkania pracownika
– zaległości wobec PFRON nie mogą przekraczać 100 zł

Wnioski można składać na stronie System Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON lub w jednostce wyznaczonej przez samorząd powiatowy do realizacji programu PFRON.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej