Nota korygująca a faktura

Wszystkie prosperujące na rynku firmy zostały utworzone w celach produkcyjnych bądź też w celach usługowych. Każda z firm, aby istnieć musi sprzedać wytworzone produkty lub też oferować określone usługi a tym samym przynosić dochody. Dlatego ważne jest, aby wszystkie firmy posługiwały się dokumentem potwierdzającym tego typu sprzedaż. W tym celu stworzony został dokument, który znamy jako faktura. Czym zatem charakteryzuje się faktura oraz czy można ją w jakiś sposób korygować w przypadku popełnienia błędu?

 

Faktura definicja

Faktura jest to nic innego jak dokument potwierdzający sprzedaż czyli transakcję dokonaną pomiędzy kupującym, a sprzedającym. Może ona zostać wystawiona w formie papierowej bądź też elektronicznej jako tzw. e-faktura. Przy czym należy pamiętać, iż każdorazowe wystawienia tego dokumentu powoduje również powstanie obowiązku podatkowego względem podległego Urzędu Skarbowego po stronie sprzedającego.

Aby dokument stał się fakturą musi zawierać określone elementy składowe dokumentu jakim jest faktura, a są to między innymi:

– data wystawienia dokumentu

– wskazanie numeru dokumentów przy zachowaniu ich kolejności

– dane stron zawierających transakcję

– określenie towaru lub usługi

– wartość transakcji ogółem

– wartość transakcji netto

– wartość opodatkowania

– udzielone rabaty

W przypadku e-faktury powinniśmy mieć na uwadze, że stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Dodatkowo w przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane.

W zależności od typu transakcji możemy wystawić lub otrzymać inne tego typu dokumenty ksiegowe, a są to:

– Faktura VAT podstawowa

– Faktura pro forma

– Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

– Refakturowanie

– Samofakturowanie

– Faktura VAT marża

– Faktura VAT RR

– Faktura zaliczkowa

– Faktura uproszczona

Nota korygująca

Jest to dokument, dzięki któremu możemy skorygować dane zawarte na fakturze. Ważne jednak jest aby pamiętać, iż dokument ten może korygować dane związane z błędami formalnymi niewpływającymi na prawo do odliczenia podatku VAT. Dopuszcza on zatem możliwość korekty błędów mniejszej wagi i jest on wystawiany po stronie nabywcy, lecz wymaga on akceptacji sprzedawcy.

W celu wystawienia noty korygującej należy pamiętać o elementach, które należy zawrzeć, a są to:

– tytuł: „NOTA KORYGUJĄCA”

– wskazanie numeru noty – należy zachować kolejność

– dane sprzedawcy oraz nabywcy

– treść, która podlega zmianie wraz z jej prawidłowym brzmieniem

Nota korygująca mylona jest często z faktura korygującą przy czym są to dwa różnego rodzaju dokumenty i nie należy ich ze sobą mieszać. Faktura korygująca może zostać wystawiona przez sprzedawcę, a nie jak to w przypadku noty korygującej przez nabywcę. Jak również w przeciwieństwie do noty faktura korygująca dotyczy elementów wpływających na odliczenia podatku VAT czyli kwot zawartych na dokumencie wraz ze wskazaniem odpowiednich ilości oraz należnego podatku.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej