Obowiązkowy KSeF

Sejm przyjął uchwałę do ustawy o podatku od towarów i usług o zmianach dotyczących fakturowania. Wraz z początkiem 2022 roku pilotażowo został wprowadzony Krajowy System  e-faktur (KSeF). Obecnie przedstawione plany przewidują wprowadzenie obowiązku korzystania z tego systemu najprawdopodobniej z początkiem roku 2024 w celu wystawiania, przechowywania oraz otrzymywania faktur ustrukturyzowanych na jednym koncie przedsiębiorcy.

Czym jest KSeF

Jest to system teleinformatyczny, który docelowo od roku 2024 ma być obligatoryjny dla przedsiębiorców wystawiających oraz otrzymujących faktury. Jego pełna nazwa to Krajowy System e-Faktur i poza fakturami papierowymi będzie on obowiązywał jako główna forma faktur elektronicznych w obrocie gospodarczym.

Dla kogo KSeF ?

Do roku 2024 to przedsiębiorca decyduje czy chce przystąpić do programu. Skorzystać z niego może jeśli spełnia poniższe warunki:

– Jest przedsiębiorcą zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku VAT

– Jest zwolniony/a z podatku VAT

– Został zidentyfikowany w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS (umożliwia rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu określonych czynności państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji) i posiada polski identyfikator podatkowy NIP.

 

Co oznacza termin „Faktura ustrukturyzowana”

Jest to faktura, która jest zgodna z przepisami ustawowymi określającymi wymogi dotyczące posiadanych przez nią informacji takich jak adres, nr porządkowy, numer NIP, nazwa przedsiębiorstwa itp. W systemie KSeF wszystkie faktury będą występowały w formie elektronicznej , a dokładniej w formacie plików XML, który to jest rozszerzonym językiem znaczników umożliwiającym wymianę danych w strukturyzowany sposób. Dzięki takiemu rozwiązaniu faktury te będą w łatwy sposób mogły przekazywać dane związane z informacjami na nich zawartymi takimi jak kwoty, kontrahenci, terminy transakcji itp. Ponadto będą mogły być integrowane z innymi systemami księgowymi w celu ich automatyzacji. Dodatkowo również zostanie udostępnione przez Ministerstwo Finansów (MF) darmowe oprogramowanie służące do obsługi systemu KSeF. Wszystkie te faktury muszą być również zgodne ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) zawartą w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych  (CRWDE) na platformie ePUAP.

Podsumowanie

Wprowadzenie e-Faktury to nie tylko samo oprogramowanie, ale również wgląd i możliwa aktualizacja procesów księgowych czy podatkowych. Poza tym wprowadzenie systemu KSeF oznacza szereg zmian, które mogą mieć pozytywny wpływ na prace wielu biur rachunkowych.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej