Outsourcing Dyrektora Finansowego

To idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać.
Na pewnym etapie informacje czysto księgowe przestają wystarczać, a brak profesjonalnego zarządzania finansami może stanowić barierę dalszego rozwoju, czasami prowadząc nawet do utraty płynności.

W ramach outsourcingu funkcji Dyrektora Finansowego oferujemy m. in.:
• wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej, budżetowania i raportowania,
• sporządzanie raportów zarządczych,
• kompleksową analizę działalności przedsiębiorstwa,
• przeprowadzenie audytu finansowego i sporządzenie raportu przedstawiającego kondycję finansową przedsiębiorstwa,
• raportowanie wykonania budżetów i rozliczanie odchyleń,
• planowanie i nadzór przepływów pieniężnych,
• ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych,
• analizę rentowności kontrahentów, produktów, projektów,
• projektowanie rozwiązań w zakresie optymalizacji kosztów działalności,
• wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego – aplikacje kredytowe, leasingowe, udział w negocjacjach,
• nadzór nad obiegiem i weryfikacją dokumentów finansowych w przedsiębiorstwie,
• opiniowanie istotnych umów handlowych pod kątem finansowym,
• projektowanie rozwiązań restrukturyzacyjnych.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej