Restrukturyzacja – czym jest i co daje firmie

Wiele firm mierzy się z różnego rodzaju problemami, w tym głównie finansowymi. Część przedsiębiorców myśli wówczas bardzo poważnie o ogłoszeniu upadłości, która wydaje się w danych okolicznościach najlepszym rozwiązaniem. Jak się jednak okazuje, istnieją także inne sposoby na uratowanie biznesu, a wśród nich można wymienić w szczególności restrukturyzację. O czym dokładnie mowa? Wyjaśniamy!
Restrukturyzacja w firmie – czy warto?
Ogłoszenie upadłości jest traktowane jako ostateczność i mechanizm, który tak naprawdę zamyka jakiekolwiek możliwości jeśli chodzi o wyprowadzenie biznesu na prostą. Z jednej strony jest to najprostsze rozwiązanie, które może uchronić właściciela przed kolejnymi problemami, z drugiej jednak trudno jest podjąć tego typu decyzję. Przedsiębiorcy poszukują więc innych sposobów, a wśród nich zazwyczaj możliwe jest zrestrukturyzowanie podmiotu gospodarczego.

Restrukturyzacja – co to takiego?
W potocznym rozumieniu restrukturyzacja to zmiana organizacji oraz sfery kapitałowej i aktywów danego przedsiębiorstwa. Na gruncie polskiego prawa jest to jednak szereg działań zmierzających do uratowania firmy przed upadłością, a polegających zarówno na reorganizacji podmiotu gospodarczego, ale przede wszystkim na zmianie struktury jego długów. Głównym założeniem restrukturyzacji jest zawarcie układu z wierzycielami oraz ustabilizowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa nie tylko w sferze finansowej, ale m.in. kadrowej. Jak wskazuje sam ustawodawca, celem jest tutaj poszanowanie praw wierzycieli, a także ochrona potencjału i wartości przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – charakterystyka i zalety
Podjęcie się restrukturyzacji firmy pozwala przede wszystkim na właściwe rozwiązanie spraw z wierzycielami, w tym wstrzymanie postępowania egzekucyjnego czy nawet zajęć komorniczych. W czasie całego procesu podmiot może pozyskiwać dodatkowe wsparcie, np. w postaci tzw. pomocy publicznej, dzięki czemu jest w stanie odzyskać płynność finansową. Kolejną zaletą restrukturyzacji jest to, że przedsiębiorca zyskuje czas, który może przeznaczyć na przeorganizowanie firmy na poziomie zarządczym, finansowym czy kadrowym. Ponadto, ma okazję do tego, aby odbudować zaufanie u partnerów biznesowych, kontrahentów czy klientów.

Jak dokonać restrukturyzacji firmy?
Zgodnie z przepisami, wyróżniamy cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych firmy, z czego tylko jedno opiera się na działaniach pozasądowych, a pozostałe odbywają się przed sądem. Wśród tych ostatnich należy wymienić przyspieszone postępowanie układowe (dłużnik może zawrzeć układ po sporządzeniu spisu wierzytelności w ramach uproszczonego trybu); układowe (dłużnik zawiera układ po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w normalnym trybie); sanacyjne (dłużnik ma możliwość zerwania umów z kontrahentami, redukcji zatrudnienia i innych działań, które mogą poprawić sytuację finansową firmy). Jeśli mowa o jedynym pozasądowym trybie chodzi o postępowanie o zatwierdzenie układu, czyli polubowne porozumienie się z wierzycielami poprzez przedstawienie im propozycji układowych. Model postępowania restrukturyzacyjnego firmy jest zawsze wybierany indywidualnie, po wzięciu pod uwagę wszelkich przesłanek.

 

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej