Zalety i wady outsourcingu usług księgowych

Obecnie wszystkie duże firmy posiadają własnego księgowego lub też zlecają zadania związanie z księgowością innym podmiotom (outsourcing). W przypadku outsourcingu usług księgowych mamy do czynienia z przejęciem obsługi i zadań księgowych przez wybraną przez nas w tym celu zewnętrzną firmę. Zatem jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?

Warte przemyślenia
Outsourcing księgowości ma pewne wady, które mogą się pojawić zwłaszcza w przypadku wyboru nieodpowiedniego biura rachunkowego. Prowadzenie księgowości przez zewnętrzną firmę może oznaczać utrudniony dostęp do dokumentów ze względu na ich przechowywania na zewnętrznych nośnikach (w przypadku wersji cyfrowych) lub innej lokalizacji (w przypadku dokumentacji fizycznej) bez naszego bezpośredniego dostępu.

Warto również pomyśleć jak często niezbędne jest dla nas korzystanie bezpośrednio z wiedzy księgowego. W przypadku outsourcingu kontakt ten może działać z pewnym opóźnieniem i należy poczekać na ustosunkowanie się biura rachunkowego do naszego zapytania. Niektóre z biur oferują również usługi dodatkowej dostępności księgowego w określonych godzinach. Ponadto usługa księgowego na tzw „każde zawołanie” może wiązać się z dodatkowymi kosztami

Pozytywne aspekty

Dzięki outsourcingowi rozwiązaniu rośnie efektywność obsługi księgowej i procesów podejmowanych w firmie przy jednoczesnym spadku kosztów zarówno technicznych, osobowych jak i logistycznych. Poza tym to dobra ochrona przed ryzykiem popełnienia błędów przez wewnętrznego księgowego, ponieważ to biuro rachunkowe przejmuje ryzyko realizowanych zleceń i ponosi ich finansowe konsekwencje.

Przykładowo zatrudniając księgowego na etacie, który popełni błąd finansowy może zostać on obciążony trzykrotnością swojej pensji. Jednakże w przypadku skorzystania z usług księgowych zewnętrznej firmy mamy nie tylko prawo do odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów księgowych, ale również za wszelkie dodatkowo poniesione szkody.

Firmy z reguły decydują się na outsourcing z uwagi na korzyść związaną z pominięciem bezpośredniego zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za księgowość w firmie. Jest to niezwykle ważny dla wielu firm element. W przypadku osoby na etacie należy pamiętać o wszystkich obowiązkach związanych z posiadaniem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym wyliczanie składek, zarządzanie urlopem, chorobowe itp. W przypadku skorzystania z usług firmy zewnętrznej nie ma takiej konieczności. Wystarczy że w terminie opłacimy wystawioną przez firmę outsourcingową fakturę wliczając ją dodatkowo w koszty firmy.

Podsumowanie

Outsourcing usług księgowych ma swoje wady i zalety. Pomimo tego, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności warto rozważyć tego typu rozwiązanie. Jest to szansa na uzyskanie oszczędności przy jednoczesnym pozbyciu się niedogodności związanych z prowadzeniem wewnętrznej księgowości. W ramach outsourcingu księgowego przedsiębiorca może liczyć na dużą ilość zróżnicowanych usług, a ich zakres zależy od jego potrzeb i charakteru działalności. Outsourcing z zakresu księgowości jest praktycznie dostępny dla wszystkich, z tym że nie wszystkim korzystanie z niego może przynieść tyle samo korzyści.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej