Zmiany dotyczące diet i delegacji krajowych, ryczałty za podróże służbowe (nowelizacja 28 lipca)

Zgodnie z publikacją w dzienniku ustaw dnia 13 lipca 2022 roku weszły w życie zmiany dotyczące wynagrodzeń przysługujących z tytułu podróży służbowych. Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Zmiany te obowiązują po upływie 14 dni od dnia publikacji tzn. od dnia 28 lipca 2022 roku. Od tego dnia obowiązują nowe kwoty diet.

Generalnie wszystkie zmiany dotyczące wyjazdów służbowych w zakresie strefy budżetowej regulowane są poprzez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Tak też na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655) zostały wprowadzone zmiany dotyczące diet w podróży krajowej osób zatrudnionych w państwowej i samorządowej jednostce, rekompensujące zwiększone koszty wyżywienia.
Od 28 lipca 2022 roku stawki diet wynoszą odpowiednio
Przy pełnej diecie – 38 zł
Przy ryczałcie za nocleg (150% diety pełnej) – 57 zł
Przy ryczałcie za dojazdy (20% diety pełnej) – 7,6 zł
Jeśli wyjazd służbowy trwa mniej niż pełną dobę wówczas do wyliczeń przyjmuje się następujące założenia:
• poniżej 8h pracownikowi dieta nie przysługuje,
• od 8 do 12h jego dieta wynosi 50% diety pełnej,
• 12h i więcej – przysługuje mu pełna dieta.
Jeżeli natomiast wyjazd trwa więcej niż jedną dobę to pracownikowi:
• przysługuje pełna dieta za każdy dzień przebywania na wyjeździe służbowym,
• przysługuje 50% diety za niepełny dzień, na którym pracownik przebywał nie dłużej niż 8h,
• przysługuje 100% diety za niepełny dzień przebywania na podróży służbowym, jeżeli trwał dłużej niż 8h.
W kwestii ryczałtu za nocleg należy pamiętać, że jest on należny tylko wówczas gdy trwał więcej niż 6h, a odpoczynek miał miejsce pomiędzy godziną 21.00 a 7.00.
Pracodawca może także odmówić wypłacenia ryczałtu za nocleg w sytuacji kiedy pracownik miał możliwość powrotu w ciągu dnia, miał miejsce w trakcie przejazdu lub gdy był on bezpłatny

W tej sytuacji kluczowy dla pozostałych podmiotów jest art. 77 § 3 i § 4 Kodeksu Pracy, który mówi, że to pracodawca określa wysokość zwrotu należności za podróże służbowe jednak nie może być ona niższa niż dieta z tytułu podróży służbowej określona dla pracownika sfery budżetowej

Diety oraz pozostałe koszty z tytułu podróży służbowej pracownika nie są wliczane do podatku dochodowego (Art. 21. pkt 16a – zwolnienia przedmiotowe – Podatek dochodowy od osób fizycznych), jak również nie stanowią podstawy do wyliczenia wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne (§ 2 ust. pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. )

Podstawy prawne:
Dziennik ustaw z dnia 13 lipca 2022r. poz. 1481
Dziennik ustaw z dnia 1 stycznia 1999r. poz. 1106
Dziennik ustaw z dnia 24 czerwca 2021r. poz. 1128

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej